Windows OpenVPN Setup


Zastrzeżenie: Instalację i używanie oprogramowania opracowanego przez zewnętrznych programistów pozostawiamy wyłącznej decyzji użytkownika; użytkowanie tych programów odbywa się na Państwa odpowiedzialność. Udostępniamy nasze najlepsze zasady postępowania z oprogramowaniem firm zewnętrznych, ale nie zapewniamy klientom jego obsługi.

*** The OpenVPN client version may slightly differ than shown in the following examples; please use the most recent version available through the OpenVPN Downloads page, as linked below. ***
 1. Visit the official download page for the Windows OpenVPN Installer, located here: https://openvpn.net/index.php/open-source/downloads.html
  WindowsOpenVPN1
 2. Choose the version that matches the operating system you're using (whether 32-bit, or 64-bit)
 3. Choose to Save the file.
  WindowsOpenVPN2
 4. Go the the Downloads link in your browser, and click the option to open the folder containing the download.
  WindowsOpenVPN3
 5. Right-click on the installer, and choose Run as Administrator.
  WindowsOpenVPN4
 6. You may receive a popup from the User Account Control on Windows; if so, choose Yes to proceed with the installation.
 7. When the Install completes, click Next
 8. Uncheck Show Readme and click Finish
 9. Download the OpenVPN Configuration Files here: https://www.privateinternetaccess.com/openvpn/openvpn.zip
 10. Open the folder that the configuration file was downloaded to
 11. Right-Click the openvpn.zip and click Extract All
  WindowsOpenVPN5
 12. Click Extract
  WindowsOpenVPN6
 13. Highlight and copy all of the Extracted files from the zip and paste them into the OpenVPN config folder C:\Program Files\OpenVPN\config or C:\Program Files (x86)\OpenVPN\config
  WindowsOpenVPN7
 14. When you Paste, it will ask you to confirm Administrator permission to copy the files.
  WindowsOpenVPN8
 15. Right-Click the OpenVPN GUI icon on your desktop, and choose Run as administrator
  WindowsOpenVPN9
 16. Right-click the OpenVPN icon in the System Tray to choose a region to connect to, or to disconnect from the VPN.
  WindowsOpenVPN10
 17. Enter your Username and password when prompted, and Click OK.
  WindowsOpenVPN11

PROSTE instrukcje konfiguracji: dla konfiguracji alternatywnych (zaawansowane)


Jeśli potrzebujesz szyfrowania, używaj aplikacji Private Internet Access lub protokołu OpenVPN z naszą usługą.

  Mimo, że bardzo różni się od sieci VPN, oferujemy serwer proxy SOCKS5 wraz z każdym kontem na wypadek, gdyby funkcja ta była potrzebna naszym użytkownikom.

  Instrukcje użytkowania serwera proxy SOCKS5
  proxy-nl.privateinternetaccess.com port 1080
  Włącz przekierowanie portów w aplikacji, wchodząc w Zaawansowane [funkcje], włączając tam przekierowanie portów i wybierając jedną z poniższych bramek:


  Po włączeniu przekierowania portów i ponownym połączeniu z jedną z powyższych bramek, ustaw kursor myszy nad ikoną w zasobniku systemowym lub na pasku menu, aby zobaczyć opis narzędzia, które wyświetli numer portu. Następnie możesz wprowadzić ten port do programu.

  Funkcja przekierowania portu zmniejsza prywatność. Jeśli zależy ci na zachowaniu maksymalnej ochrony prywatności, nie włączaj przekierowania portów.
  b>Ochrona IPv6 przed wyciekiem danychwyłącza ruch IPv6, kiedy jesteś w sieci VPN. Funkcja ta zapewnia ochronę przed wyciekiem danych w ruchu IPv6 przy normalnym połączeniu z Internetem przez sieć VPN. Dotyczy to tunelowania przy użyciu mechanizmów 6to4 i Teredo w ruchu IPv6.
  Funkcja ochrona DNS przed wyciekiem danych uruchamia ochronę szczelności dns w VPN. Dzięki niej wszystkie zapytania do serwera DNS są kierowane przez sieć VPN. Funkcja ta zapewnia najwyższy poziom prywatności i bezpieczeństwa, ale może powodować problemy z łącznością w niestandardowych konfiguracjach sieciowych.

  Można ją włączać i wyłączać w aplikacji pod system Windows, natomiast w naszej aplikacji pod system macOS jest domyślnie włączona.

  Używamy własnych chronionych serwerów DNS wobec wszystkich zapytań do serwera DNS, kiedy jesteś w sieci VPN. Po ustanowieniu połączenia ustawiamy serwery DNS twojego systemu operacyjnego na 209.222.18.222 i 209.222.18.218. Kiedy korzystasz z witryny testowania szczelności DNS, twoje zapytania do serwera DNS powinny pochodzić z IP bramki sieci VPN, z którą jesteś połączony(a).

  Jeżeli zmienisz ręcznie serwery DNS lub zostaną one zmienione z innego powodu, niekoniecznie oznacza to, że z twojego serwera DNS zaczną wyciekać dane. Nawet jeśli używasz innych serwerów DNS, zapytania będą kierowane przez sieć VPN i pozostaną anonimowe.
  Wyłącznik Internetuaktywuje ochronę odłączenia VPN. Po odłączeniu sieci VPN, twój dostęp do Internetu przestanie działać. Normalny dostęp do Internetu zostanie przywrócony po wyłączeniu trybu zabicia Internetu lub wyjściu z aplikacji.

  Użytkownicy korzystający jednocześnie z dwóch połączeń (np. przewodowego i bezprzewodowego) nie powinni używać tej funkcji, gdyż przerwie ona tylko 1 aktywne połączenie.