macOS OpenVPN TunnelBlick Setup


Zastrzeżenie: Instalację i używanie oprogramowania opracowanego przez zewnętrznych programistów pozostawiamy wyłącznej decyzji użytkownika; użytkowanie tych programów odbywa się na Państwa odpowiedzialność. Udostępniamy nasze najlepsze zasady postępowania z oprogramowaniem firm zewnętrznych, ale nie zapewniamy klientom jego obsługi.

Please Note: This guide assumes that you are using Safari and have 'Allow files to Open/Execute (aka Safe Files) upon download completion' enabled. If you are not, you may have issues with Step 9 ongoing.


 1. Download the Latest TunnelBlick install from https://tunnelblick.net/downloads.html
  OSX10.10OpenVPNTunnelBlick1
 2. Double Click the Tunnelblick dmg from your downloads folder to mount the image
  OSX10.10OpenVPNTunnelBlick2
 3. Double Click on the Tunnelblick icon to install.
  OSX10.10OpenVPNTunnelBlick3
 4. If you get a notice that "Tunnelblick is an Application downloaded from the Internet" Click Open to confirm that you want to Open it.
  OSX10.10OpenVPNTunnelBlick4
 5. Type your computer Admin password to allow the Install.
  OSX10.10OpenVPNTunnelBlick5
 6. Click Launch
  OSX10.10OpenVPNTunnelBlick6
 7. Click I Have Configuration Files
  OSX10.10OpenVPNTunnelBlick7
 8. Download the Configuration Files https://www.privateinternetaccess.com/openvpn/openvpn.zip
 9. Rename this downloaded file as openvpn.tblk and on the window that appears, choose “Add” to accept the file extension change. Double click openvpn.tblk, and allow the option to apply installation of multiple files.
 10. Tunnelblick will ask if you want to add for All users, or just your user.
 11. Enter your computer Admin password to allow the configuration file to be added.
 12. Click the Tunnelblick icon in the Menu bar to connect
  OSX10.10OpenVPNTunnelBlick11
 13. Enter your Username and password when prompted.

PROSTE instrukcje konfiguracji: dla konfiguracji alternatywnych (zaawansowane)


Jeśli potrzebujesz szyfrowania, używaj aplikacji Private Internet Access lub protokołu OpenVPN z naszą usługą.

  Mimo, że bardzo różni się od sieci VPN, oferujemy serwer proxy SOCKS5 wraz z każdym kontem na wypadek, gdyby funkcja ta była potrzebna naszym użytkownikom.

  Instrukcje użytkowania serwera proxy SOCKS5
  proxy-nl.privateinternetaccess.com port 1080
  Włącz przekierowanie portów w aplikacji, wchodząc w Zaawansowane [funkcje], włączając tam przekierowanie portów i wybierając jedną z poniższych bramek:


  Po włączeniu przekierowania portów i ponownym połączeniu z jedną z powyższych bramek, ustaw kursor myszy nad ikoną w zasobniku systemowym lub na pasku menu, aby zobaczyć opis narzędzia, które wyświetli numer portu. Następnie możesz wprowadzić ten port do programu.

  Funkcja przekierowania portu zmniejsza prywatność. Jeśli zależy ci na zachowaniu maksymalnej ochrony prywatności, nie włączaj przekierowania portów.
  b>Ochrona IPv6 przed wyciekiem danychwyłącza ruch IPv6, kiedy jesteś w sieci VPN. Funkcja ta zapewnia ochronę przed wyciekiem danych w ruchu IPv6 przy normalnym połączeniu z Internetem przez sieć VPN. Dotyczy to tunelowania przy użyciu mechanizmów 6to4 i Teredo w ruchu IPv6.
  Funkcja ochrona DNS przed wyciekiem danych uruchamia ochronę szczelności dns w VPN. Dzięki niej wszystkie zapytania do serwera DNS są kierowane przez sieć VPN. Funkcja ta zapewnia najwyższy poziom prywatności i bezpieczeństwa, ale może powodować problemy z łącznością w niestandardowych konfiguracjach sieciowych.

  Można ją włączać i wyłączać w aplikacji pod system Windows, natomiast w naszej aplikacji pod system macOS jest domyślnie włączona.

  Używamy własnych chronionych serwerów DNS wobec wszystkich zapytań do serwera DNS, kiedy jesteś w sieci VPN. Po ustanowieniu połączenia ustawiamy serwery DNS twojego systemu operacyjnego na 209.222.18.222 i 209.222.18.218. Kiedy korzystasz z witryny testowania szczelności DNS, twoje zapytania do serwera DNS powinny pochodzić z IP bramki sieci VPN, z którą jesteś połączony(a).

  Jeżeli zmienisz ręcznie serwery DNS lub zostaną one zmienione z innego powodu, niekoniecznie oznacza to, że z twojego serwera DNS zaczną wyciekać dane. Nawet jeśli używasz innych serwerów DNS, zapytania będą kierowane przez sieć VPN i pozostaną anonimowe.
  Wyłącznik Internetuaktywuje ochronę odłączenia VPN. Po odłączeniu sieci VPN, twój dostęp do Internetu przestanie działać. Normalny dostęp do Internetu zostanie przywrócony po wyłączeniu trybu zabicia Internetu lub wyjściu z aplikacji.

  Użytkownicy korzystający jednocześnie z dwóch połączeń (np. przewodowego i bezprzewodowego) nie powinni używać tej funkcji, gdyż przerwie ona tylko 1 aktywne połączenie.